Przykładowe zagadnienia zawarte w
informatorze
SENIOR MIEJSKI INFORMATOR
RODZINNY W WARSZAWIE
wydawanym przez Urząd M. St. Warszawy,
który jest aktualizowany 2 razy do roku.

Naciśnij przycisk lub wejdź w podany link i otwórz informator w pliku PDF
http://informatorrodzinny.um.warszawa.pl/?id=senior

ZDROWY SENIOR

 • Leczenie uzdrowiskowe
 • Wyjazd na turnus rehabilitacyjny
 • Rehabilitacja lecznicza
 • Apteki
 • Leki
 • Kiedy wezwać pogotowie
 • Lekarze specjaliści
 • Lekarze 1 kontaktu
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Prawa pacjenta
 • Profilaktyczne badania
 • Szczepienia
 • Zdrowy tryb życia
 • Pierwsza pomoc
 • Zasady prawidłowego odżywiania

PASJE, NAUKA, AKTYWNY WYPOCZYNEK

 • Uniwersytety 3 wieku
 • Samokształcenie
 • Wolontariat
 • Aktywność obywatelska
 • Gimnastyka dla umysłu
 • Inne formy samokształcenia
 • Cyfrowy świat Seniora
 • Miłość i związki
 • Kluby Seniora
 • Kina i teatry
 • Wydarzenia kulturalne
 • Ruch to zdrowie

INFORMACJE PRAWNE

 • Reklamacje
 • Kredyty
 • Odwrócony kredyt hipoteczny
 • Umowa o dożywocie
 • Renta dożywotnia za mieszkanie
 • Dodatkowe dochody
 • Nieodpłatna pomoc prawna w W-wie
 • Ubezpieczenie na życie
 • Wykaz instytucji – pomoc prawna
 • Pogrzeb
 • Testament

BEZPIECZEŃSTWO

 • Ważne telefony
 • Zakupy na pokazach
 • Bezpieczeństwo w sieci
 • Babciu nie daj się oszukać
 • Dzielnicowy pierwsza pomoc
 • Podstawowe zasady bezp. osobistego
 • Warszawska niebieska linia
 • Telefon zaufania
 • Bezpieczeństwo we własnym M

INFORMACJE URZĘDOWE

 • Dodatek mieszkaniowy
 • Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny
 • Wymiana Dowodu osobistego
 • Wyrobienie paszportu
 • Uprawnienia działaczy opozycji
 • Uprawnienia kombatantów
 • Ulgi w opłatach
 • Uprawnienia kombatanckie
 • Karta Warszawiaka
 • Europejska karta Ubezp. zdrowotnego
 • Warszawska Rada Seniorów

DOMY,OŚRODKI, ZAKŁADY,OPIEI I POMOCY

 • Domy dziennego pobytu
 • Ośrodki pomocy społecznej
 • Usługi opiekuńcze przez OPS
 • Hospicja
 • Zakłady opiekuńczo lecznicze
 • Domy pomocy społecznej
 • Domy opieki Senioralnej
 • Specjalistyczny transport
 • Złota rączka