WAŻNE TELEFONY

Europejski numer alarmowy 112

Pogotowie Ratunkowe 999

Straż Pożarna 998

Policja 997

Straż Miejska 986

Pogotowie Gazowe 992

Pogotowie Ciepłownicze 993

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994

Pogotowie Energetyczne 22 821 31 31

Infolinia Służby Dyżurnej Miasta 800 707 112

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115

Telefon Interwencyjny 19 656

Pogotowie Drogowe 19 633

Informacja o wypadkach 19 790

Spis numerów alarmowych dla Seniora

Dzwoniąc z telefonu komórkowego, należy wybrać dodatkowo numer kierunkowy miasta. Chcąc się połączyć np. z posterunkiem policji w Warszawie, wybieramy 22 997.
Wybierając europejski numer alarmowy 112, dzwoni się bez podawania numeru kierunkowego.